Środa, 22 maja 2024 r. imieniny: Emila, Neleny, Romy

Inter Campus

Inter Campus 3 września 2013 wyświetleń: 10152

INTER CAMPUS

SZKÓŁKA PIŁKARSKA FC INTER MEDIOLAN

W roku 1997 F .C. INTER MEDIOLAN stworzył specyficzny projekt rozwoju programu w zakresie "Odpowiedzialności Socjalnej". Od tego momentu INTER CAMPUS ESTERO realizuje na całym świecie wieloletni program działań społecznych, wykorzystując grę w piłkę nożną jako instrumentu propagowania edukacji i integracji wśród niezamożnych dzieci, w wieku od 8 do 14 lat. Polskim partnerem Inter Campus Estero jest Parafialny Klub Sportowy "Jadwiga" w Krakowie a koordynatorem projektu Pan Aleksander Kawiorski. W Krakowie w klubie PKS "Jadwiga" Inter Campus założono w 2002 roku z inicjatywy Aldo Montinaro i Massimo Seregni oraz Prezes Małgorzaty Jacko. Na świecie działają 24 szkółki piłkarskie Inter Campus, w Europie 5 (Polska, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Bośnia - Hercegowina). Za szkółki europejskie odpowiada z ramienia Inter Campus Pan Christian Valerio. Dyrektorem Inter Futura - Inter Campus jest Pani Carlotta Moratti - córka Prezesa Interu Massimo Morattiego. W PKS "Jadwiga" - Inter Campus trenuje ponad 300 chłopców w wieku 5-14 lat - w 11 drużynach. Działają też cztery grupy zewnętrzne Inter Campus - trzy w Domach Dziecka (im. św. Ludwiki na Kazimierzu, w Sieborowicach i w Pawlikowicach) oraz jedna w Pogotowiu Opiekuńczym dla chłopców w Krakowie. Zajęcia prowadzą trenerzy PKS "Jadwiga".

Podstawę poszczególnych programów stanowią: szkolno-edukacyjne wychowanie dzieci, propagowanie futbolu jako aktywności o charakterze zabawy, dowartościowanie obszarów potrzebujących wsparcia, kształcenie techniczne lokalnych współpracowników, pogłębianie procesu integracji społecznej, zaangażowanie rodzin, szacunek i respekt wobec kultur i tradycji lokalnych, zadowolenie partnerów programu.

Propozycje współpracy bądź też prośby o pomoc, pochodzące z różnych środowisk (władze lokalne, federacje piłkarskie, organizacje społeczne czy kluby piłkarskie), są uważnie analizowane przez klub Inter Mediolan, w celu zweryfikowania zaufania oraz poważnego potraktowania lokalnych współpracowników i proponowanych projektów. Następnie, wspólnie z współpracownikami lokalnymi lub partnerami finansowymi (np. Pirelli Brasile, Nike Italia, ZP Acciaierie, Haida Football Co., itd.) opracowuje się kontrakt, określający szczegółowo cele, obowiązki, określone zadania i osoby oraz program współpracy.

W oparciu o zasady programu współpracy, działalność obejmuje: bezpłatne dostarczenie oficjalnych ubiorów sportowych dla dzieci i ich trenerów, bezpłatne kursy szkoleniowe dla kadry trenerskiej prowadzone bezpośrednio przez trenerów Inter Campus, codzienne treningi piłkarskie oraz inicjatywy edukacyjne, spotkania informacyjne z rodzicami i nauczycielami, festyny, turnieje o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym (wspólne turnieje drużyn uczestniczących w projekcie Inter Campus Italia i Estero), współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami dobroczynnymi, wspólne akcje promocyjne oraz kontakty z mediami.

Dla przykładu należy powiedzieć, że np. w Brazylii Inter Campus Estero wpływa na wzrost wskaźnika uczęszczania do szkół ponad 4000 dzieci rocznie, w Rumunii 400 sierot może uczyć się i uprawiać sport razem z dziećmi z lokalnej wspólnoty; w Bośni 800 dzieci - Chorwatów, Serbów czy Muzułmanów - trenuje razem, w Kolumbii ponad 600 młodych piłkarzy korzysta z codziennych form aktywność sportowych, dzięki którym oddala się od narkotyków czy zainteresowania partyzantką.

Na całym świecie program Inter Campus rodzi niezmiernie pozytywny efekt, który uwidacznia się poprzez spontaniczny rozwój inicjatyw o charakterze integracyjnym wewnątrz lokalnych wspólnot oraz poprzez zaangażowanie instytucji czy organizacji zajmujących się niesieniem pomocy obszarom potrzebującym. Dzięki Inter Campus Estero np. Szkółka Piłkarska Bubamara w Sarajewie może skorzystać z pomocy specjalistów psychologów, którzy opiekują się 50 sierotami i pomagają im eliminować dramatyczne wspomnienia z okresu wojny, w Iranie np. matki oraz siostry dzieci uczestniczących programie mogą również korzystać ze struktur sportowych, które wcześniej były niedostępne dla nich; w Rio de Janeiro, jeden parlamentarzysta, poruszony pozytywną transformacją lokalnej społeczności, z którą współpracuje Inter Campus, zainwestował w restrukturyzację obiektów sportowych oraz działalność rekreacyjną.

Z punktu widzenia "Odpowiedzialności Socjalnej", każda inicjatywa może być oceniona według pewnych kluczowych zasad, które określają jej wartość.

Dobrowolność : FC Inter i jego Partnerzy zdecydowali dobrowolnie zaangażować się w osiąganie celów biznesowych z zachowaniem wrażliwości społecznej.

Dynamizm : każdy program jest elastyczny i specjalnie dostosowany do potrzeb panujących w danym środowisku.

Możliwość utrzymania : Inter Campus Estero jest zdolny do utrzymania się dzięki wysiłkowi wszystkich stron zaangażowanych w konkretne, wieloletnie, realistyczne inwestycje oraz poprzez stałe monitorowanie.

Wymierność : rezultaty widoczne są w kontynuacji projektu przez kilka lat, we wzroście liczby dzieci uczestniczących w programie czy liczby osób w nim zaangażowanych oraz w poprawie jakości imprez sportowych (np. Sodalitas Social Award 2002).

Skuteczność : wybór początkowy, aby skoncentrować swoje wysiłki na specyficznych dziedzinach (piłka nożna, praca z dziećmi, edukacja), prowadzi do efektywnej realizacji naszej misji.

Wzajemność : konkretne doświadczenie pokazuje, że prostota oraz elastyczność programu pozwalają na wdrożenia projektów tego typu w pozostałe dziedziny sportu i inne środowiska.

utworzono : 2013-09-03

Id doctus sanctus legendos vistollit fabulas at.

Biuro PKS JADWIGA

Zapraszamy od poniedziałku do środy w godz. 16.00-18.00

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafialny Klub Sportowy

Ul. Łokietka 60, Kraków 31-334
tel. 12 638-71-52, 12 638-71-52
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone